Missie en Visie

Tapering werkt vanuit een duidelijke missie en visie waar u ons altijd op mag aanspreken. Graag!

Missie Tapering

Tapering helpt ondernemers en organisaties bij het bepalen en overbrengen van hun boodschap in woorden, beelden en daden. Vanuit het hart van de organisatie, passend bij haar waarden en bouwend aan een goede reputatie. Tapering voert haar werkzaamheden uit gedreven door een topsportmentaliteit en wil ‘maximaal voor u presteren’. .

Visie Tapering

Tapering werkt vanuit de visie dat een duidelijk herkenbare en onderscheidende positionering voor organisaties van wezenlijk belang is. Vanuit deze positionering volgt een congruente, consistente en spraakmakende profilering. Met als motto ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’. Woorden én daden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daden leveren bewijslast en zijn van belang bij de profilering.

Voorwaarden zijn open luisteren, de dialoog aangaan en deze faciliteren.